Elimsan Hakkında

Kendi geliştirdiği teknolojiyi üstün kalite odaklı üretiminde kullanan ELİMSAN, elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterliktedir.

1980 yılında kurulmuş olan Elimsan, Türkiye’nin şalt cihazları endüstrisinde öncü konumundadır.

Kuruluşundan bu yana istikrarlı bir büyüme kaydeden Elimsan yalnızca Türkiye pazarında değil, aynı zamanda Orta Doğu, Yakın Doğu ve Doğu Avrupa gibi bölgelerde de en büyük üreticilerden biri haline gelmiştir.

Devasa teknoloji üssünde Orta Gerilim Hücreler (Hava ve Gaz Yalıtımlı, Metal Muhafazalı ve Metal Bölmeli), Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim Ayırıcılar, Orta Gerilim Ölçü Transformatörleri, Devre Kesiciler, Beton Köşkler ve Komponent üretimi ile birlikte gelişmiş ön imalat tesislerinde Aluminyum, Galvanizli Saç, Bakır ve Pirinç işleme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

DSC_5450

Elimsan’ın oldukça başarılı bir tarihi vardır. Sürdürülen Ar-Ge çalışmalarıyla, Türkiye’de; 1987 yılında ilk SF6 Gazlı Kesicisini, 1992’de ilk Vakumlu Devre Kesicisini, 1999’ da ilk Metal Muhafazalı Modüler Hücresini, 2003’ te ilk 24 kV SF6 Gazlı Yük Ayırıcısını Elimsan geliştirmiş ve üretmiştir. Ayrıca 1994’ te ilk Yüksek Gerilim Ayırıcısını, 2004’ te ilk Yüksek Gerilim Akım ve Gerilim Transformatörünü, aynı yıl ilk SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Modüler Hücresini ve 2005’te ilk Beton Köşkü ürün yelpazesine katmıştır. Ayrıca Elimsan 2004 yılında ISO 14001 Çevre Sertifikası almış ve 2005 yılında Yüksek Gerilim Ürünleri Üretim Fabrikası’nı açmıştır.

Elimsan Teknoloji Üssü’ nde tüm üretim ve montaj işlemleri kusursuzca gerçekleşmektedir. Tüm ürünler, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan TS EN ISO/IEC 17020 Kontrol Laboratuvarı ve TS EN ISO/IEC 17025 Test Laboratuvarı sertifikaları bulunan 3 farklı Orta ve Yüksek Gerilim Laboratuvarlarında test edilmektedir.

ISO 9001, 14001 ve OHSAS 18001 sertifikalarından aldığı güç ve birinci kalitede üretim hedefi ile Elimsan üstün ürün kalitesi sunmaktadır. SQDCM (Güvenlik, Kalite, Üretim, Kontrol ve Motivasyon) modeli, tüm tesis departmanlarında yürürlüktedir.

500 ü aşan çalışanı ve 50.000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 550.000 metrekare üretim tesisi ile doğu ve batının köprü kurduğu kilit bir konumda yer alan Elimsan, alanının kararlı öncülerinden biri olarak müşteri memnuniyeti, kalite, güvenlik ve çevre meselelerini önemseyerek çalışmalarını sürdürürken güçlü misyonu, vizyonu ve koruduğu değerleriyle her alanda en iyi sonuçları sunmayı sürdürecektir.

Orta ve Yüksek Gerilim Şalt Cihazları, Ölçü Trafoları ve Beton Köşk tasarımlarını, geliştirilmesini, üretimini, satışını, satış sonrası servis ve bakım hizmeti faaliyetlerini, müşteri odaklı bir üretici olarak, kendimizi, müşterilerimize sınıfındaki en iyi ürünlerle zamanında ve her zaman hatasız olarak hizmet vermeye adayarak ve bunu yaparken çalışanlarımıza, topluma ve ortaklarımıza pozitif katkı sağlama konusuna dikkat ederek gerçekleştiriyoruz. Geleceğe dönük olarak, çalışmayı seçtiğimiz alanlarda, tartışmasız bir şekilde en mükemmel ve gelişmiş ürünlerle ve çözümlerle birinci sınıf üretim şirketi olmak için çalışıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki temel unsurları taahhüt ederiz.

Kalite Yönetim Sistemini, ISO 9001 standartının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, uygulamak ve sürekli iyileştirmelerle etkinliğini sağlamak

Toplam kalite anlayışıyla süreçlerimizin performansını iyileştirerek şirket ve bölüm hedeflerine ulaşmak

Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile tüm süreçlerde müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve global düzeyde firma olmak

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek Tasarım ve Ar-Ge çalışmaları ile mevcut ürünlerimizi geliştirmek ve yeni ürünlerle ürün çeşitliliğini dikey olarak arttırmak

Çalışanlarımızın yeterliliklerini ve farkındalıklarını arttırmak, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimizin kalite bilincinin arttırılmasına katkıda bulunmak

Yasal gerekliliklere ve değişen şartlara uymak, iş ortakları ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak

Genel Müdür

Orta ve Yüksek Gerilim Şalt Cihazları, Ölçü Trafoları ve Beton Köşk tasarımını, üretimini, satışını, satış sonrası servis ve bakım hizmeti faaliyetlerini çevre duyarlılığı, çalışanların sağlık ve güvenliğini ilke edinerek gerçekleştirmekteyiz. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki temel unsurları taahhüt ederiz.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, uygulamak ve sürekli iyileştirme etkinliğini sağlamak

– Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerimizin performanslarını iyileştirerek hedeflere ulaşma

– Tasarım ve Ar-Ge süreçlerinde çevre faktörünü dikkate almak, zararlı madde kullanımını azaltmak ve uygun yerlerde geri dönüşümlü malzeme kullanmak

– Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki tehlike ve risklerini tespit etmek, değerlendirmek, azaltmak veya yok etmek

– Çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması, atıkların minimum seviyeye indirilmesi, geri dönüşümün sağlanması, geri dönüşümü olmayan atıkların bertaraf edilmesi için gerekli tedbirleri almak

– Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gerekliliklere, değişen şartlara uyum sağlamak

– Çalışanlarımız, iş ortakları ve paydaşlarımıza sağlayacağımız eğitimler ile Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini artırmak ve ilgili süreçlere katılımlarını sağlamak

Genel Müdür

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamını oluşturan kurumsal bilgi ve bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

Elimsan olarak aşağıdaki unsurları taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini, ISO 27001 standardı gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, uygulamak ve sürekli iyileştirmelerle etkinliğini sağlamak

– İş süreçlerinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak

Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişilerin erişimine kapalı olması
Bütünlük: Bilginin yetkisiz kişilerce değiştirilmesi, silinmesi ya da herhangi bir şekilde tahrip edilmesi tehditlerine karşı içeriğinin korunması
Erişebilirlik: Bilginin her ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır durumda olması

– İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek, değerlendirmek ve aksiyon planlarını periyodik olarak gözden geçirmek

– Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşanma olasılığını düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek

– Bilgi güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve üçüncü taraflar ile yapılan sözleşmelerdeki yükümlülüklere uymak

– İlgili taraflara ait gizli bilgilerin korunması ve saklanmasını sağlamak

– Bilgi Güvenliği eğitimleri ile personelin bilgi güvenliği farkındalığını artırmak

Genel Müdür


Tarihimiz